Exproof – Atex Telsiz Kullanım Talimatı


Exproof standartına sahip atex telsizlerin iş güvenliği kapsamında ,  kullanım talimatları ile ilgili  detaylar aşağıdaki gibidir.

Atex telsiz Bataryaları potansiyel olarak tehlikeli olabilecek atmosferde DEGİŞTİRMEYİN. Bataryaları yalnızca tehlikeli atmosferin dışında şarj edin.

Tehlikeli olabilecek atmosferlerde yalnızca ATEX / IECEx onaylı aksesuarları kullanın.

Aksesuarların tehlikeli yer sınıflandırmasını kontrol edin. Telsiz ve aksesuar, her iki sistemin en düşük sınıflandırması düzeyinde korunur.

Örneğin Motorola dp4000 serisi Telsize ses adaptörü PMLN6047A bağlıyken, sistem yalnızca Gaz (Grup il) veya Toz (Grup 111) tehlikeli ortamlarda kullanım için onaylanır; ancak madencilik (Grup 1) için onaylanmaz.Bu tür detaylı bilgileri Motorola Yetkili Bayi ile görüşünüz.

Telsiz tehlikeli bir bölgede kullanılıyorsa, aksesuar konektörüne koruyucu kapak 15012157001 veya ATEX / IECEx onaylı bir aksesuar takılması zorunludur.

Potansiyel olarak tehlikeli olabilecek atmosferde yalnızca Onaylı Aksesuarlar bölümünde listelenen antenlerin kullanıldığından emin olun.

Aksesuarları, antenleri veya tozluğu yalnızca tehlikeli ortamın dışındaki tozsuz ve kuru bir ortamda değiştirin.

Aksesuar konektörü alanının iyi durumda (kuru ve tozsuz) olup olmadığını kontrol edin.

Potansiyel olarak tehlikeli olabilecek atmosfere girmeden önce aksesuar konektörünü, anteni ve tozluğu telsize sıkıca bağlayın.

Kendinden emniyetli olarak onaylanmadığı sürece telsiz iletişim ekipmanını potansiyel olarak tehlikeli olabilecek alanlarda ÇALIŞTIRMAYIN. Tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir. Ünite fiziksel olarak hasar görmüşse (örneğin, mahfazası çatlaksa, su nüfuz etmişse, anten hasarlıysa) tehlikeli alanlarda KULLANMAYIN. Kendinden güvenlik derecesi zarar görür ve tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir.

Gaz ortamında kullanıldıklarında telsizleri ve bataryaları TEMİZLEMEYiN. Madencilik ortamlarında kullanım için: Telsizler yalnızca düşük riski mekanik tehlikeye karşı korunur.

Şarj cihazındaki şarj göstergesi ışıkları sürekli olarak bataryanın arızalı olduğunu belirtiyorsa veya şarj cihazlarınıa kılavuzunda listelenenden farklıysa, bataryanın tehlikeli ortamda kullanılmasına artık izin verilmez.

Kendinden emniyetli bir Motorola Solutions bataryası veya ilgili telsiz ünitesi için onaylı aksesuarlar kullanılmazsa onay derecesi bu durumdan olumsuz etkilenir ve tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir.

Kendinden emniyetli bir ürünü, ünitenin iç devreleri görünecek şekilde SÖKMEYİN. Tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir.

ATEX / IECEx sertifikalı telsizlerimizin uyumluluklarını sürdürmek için, servis ve onarım işlemlerinin yalnızca eğitimli Motorola Solutions servis personeli veya Mdtorola Solutions tarafından yetkilendirilmiş bir servis kuruluşu tarafından yapılması gerekir. Kendinden emniyetli bir üründe yaı:ıılan yetkisiz modifikasyon, hatalı onarım veya servis, sertifika derecesini olumsuz etkiler ve tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir.

Motorola Solutions’a ait olmayan parçaların kullanılması veya parçaların değiştirilmesi, Motorola Solutions ünitesinin kendinden güvenlik onay derecesini geçersiz kılar ve tehlikeli alanlarda güvenli olmayan bir durum oluşabilir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir