Vertex Yaka Maykı (Mh-450s)

Vertex vx-241, vx-160, vx-230, vx-350, vx-410, vx-420 el telsizi modellerine uyumlu yaka maykı.